FAQ - najczęściej zadawane pytania o inwestycje w nieruchomości na Teneryfie

W przypadku nabycia nowej nieruchomości nabywca musi zapłacić podatek VAT w wysokości 7 proc. wartości w przypadku nabycia nieruchomości na Wyspach Kanaryjskich.

Nabywca uiszcza także opłatę skarbową za sporządzenie dokumentacji w wysokości nieprzekraczającej około 2 proc. ceny sprzedaży, w zależności od prowincji, na terytorium której znajduje się nieruchomość.

W przypadku nabycia nieruchomości na rynku wtórnym nabywca musi zapłacić – zamiast VAT – podatek od czynności cywilnoprawnych, którego stawka jest określana przez lokalne władze w granicach 8–10 proc.

Przy nabyciu nieruchomości w Hiszpanii należy mieć na uwadze obowiązek zapłaty co roku podatku od nieruchomości obliczanego od wartości katastralnej gruntów i budynków, która jest ustalana przez lokalne władze i co do zasady jest niższa od wartości rynkowej nieruchomości.

Nierezydenci płacą również co roku podatek od majątku netto zlokalizowanego w Hiszpanii, którego wartość przekracza 700 tys. euro, szacowanego na 31 grudnia każdego roku, w wysokości nieprzekraczającej około 3 proc., w zależności od prowincji, na terytorium której znajduje się majątek.

Dochody z najmu nieruchomości w Hiszpanii podlegają opodatkowaniu w Hiszpanii niezależnie od tego, czy wynajmujący taką nieruchomość jest hiszpańskim rezydentem dla celów podatkowych. Zatem polscy rezydenci muszą płacić hiszpańskiemu fiskusowi podatek od dochodów z najmu nieruchomości w Hiszpanii.

 

Aktualnie stawka podatku dochodowego dla nie rezydentów z państw członkowskich Unii Europejskiej wynosi 19 proc.. Opodatkowaniu podlega dochód, co oznacza, że przychody mogą zostać obniżone o koszty ich uzyskania (np. wydatki na remonty, naprawy, opłaty za media itd.) i dopiero od tak ustalonych dochodów oblicza się należny podatek.

 

Niezależnie od tego, że dochody z najmu nieruchomości położonych Hiszpanii są opodatkowane w tym państwie, trzeba pamiętać o tym, że na osobach mieszkających w Polsce ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy względem polskiego fiskusa. Podlegają one w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł – zatem także od dochodów z najmu hiszpańskich nieruchomości.

 

Nie oznacza to jednak, że dochody te są opodatkowane podwójnie. Polsko – hiszpańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje, że polskie organy podatkowe zastosują w stosunku do takich dochodów tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochody z najmu uzyskane w Hiszpanii są zwolnione z opodatkowania, ale mają wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny od dochodów uzyskanych w Polsce.

 

Do dochodów uzyskanych w Polsce dodaje się dochody z najmu uzyskane za granicą i od tak ustalonej sumy oblicza się podatek według skali podatkowej. Obliczony podatek dzieli się przez sumę dochodów z Polski i zagranicy, a następnie mnoży przez 100. Na końcu uzyskaną w ten sposób stopę procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) mnoży się tylko przez dochody uzyskane w Polsce, co daje ostateczną kwotę podatku od zapłaty.

 

Osoby mieszkające w Polsce muszą uwzględnić dochody z najmu nieruchomości położonych w Hiszpanii przy ustalaniu stopy procentowej tylko wtedy, gdy uzyskały w danym roku w Polsce jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Wówczas mają one obowiązek wykazać je w zeznaniu PIT-36 i w załączniku PIT/ZG, które trzeba złożyć organom podatkowym w Polsce do 30 kwietnia następnego roku.

 

Jeżeli jednak osoby mieszkające w Polsce nie uzyskały w Polsce żadnych dochodów albo uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu przykładowo podatkiem liniowym lub podatkiem zryczałtowanym, wówczas nie wykazują one w polskim zeznaniu podatkowym dochodów z najmu hiszpańskich nieruchomości, ponieważ nie mają one wpływu na wysokość podatku do zapłaty w Polsce.

 

Na marginesie należy oddać, że jeżeli nabyta przez polskiego inwestora nieruchomość nie jest wynajmowana, lecz wykorzystywana dla celów prywatnych, musi on płacić podatek w wysokości 19 proc. od 1,1 do 2 proc. wartości katastralnej nabytej nieruchomości. (informacje z portalu rp.pl – dowiedz się więcej na tej stronie

 

– Przed finalizacją zakupu należy zatroszczyć się o kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim należy upewnić się, że sprzedający widnieje w rejestrze nieruchomości jako właściciel, a sama nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i nie jest przedmiotem postępowania o naruszenie planów zagospodarowania przestrzennego.

 

– Istotne jest również zweryfikowanie, czy dotychczasowy właściciel uzyskał stosowne pozwolenia na budowę, czy zostało wydane zezwolenie na oddanie budynku (mieszkania) do użytku, a także czy nie istnieją zaległości z opłatami – w szczególności z zapłatą podatku od nieruchomości. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek związanych z dodatkowymi obciążeniami finansowymi i formalnościami.

 

Planujesz zakup nieruchomości na Teneryfie? Lub być może masz coś na oku, ale nie możesz osobiście zobaczyć nieruchomości? Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Property Tour, to nasza ekskluzywna usługa dla polskich inwestorów. Zobacz pełny opis usługi Property Tour tutaj.

Opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych będzie podlegać różnica pomiędzy ceną nabycia pomniejszoną o poniesione wydatki, a ceną sprzedaży. Stawka podatku wynosi 19 proc. Nabywca będzie zobligowany pobrać 3 proc. podatku u źródła od ceny sprzedaży.
Jeżeli wartość pobranego przez nabywcę podatku przekroczy wartość podatku od zysków kapitałowych, należnego od polskiego inwestora, będzie on uprawniony do zwrotu nadpłaty. 

Jeżeli decydujemy się na nabycie nieruchomości nad brzegiem morza lub oceanu, w pierwszej kolejności należy uzyskać zaświadczenie, że zabudowa nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani, nie jest zabroniona na podstawie ustawy – Prawo przybrzeżne. Wybudowanie budynku na terenie objętym tą ustawą może grozić obowiązkiem jego wyburzenia. Inwestorzy powinni też zwrócić uwagę, czy w rejestrze nieruchomości nieruchomość nie jest sklasyfikowana jako obszar wiejski. Taki rodzaj gruntu jest przeznaczony do działalności rolniczej i uzyskanie zezwolenia na budowę domu mieszkalnego może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

W przypadku wynajmu nieruchomości turystom na krótkie okresy wypoczynkowe należy zwrócić uwagę na obowiązujące prawo miejscowe, które w sposób szczególny reguluje tego typu formę wynajmu.

 

Właściciele, którzy w sposób niezgodny z prawem reklamują i wynajmują swoje nieruchomości turystom, mogą podlegać karom grzywny nawet do 30 tys. euro.

W przypadku mieszkań należy też zapoznać się z zasadami ustalonymi przez wspólnotę mieszkaniową danego budynku, ponieważ najem turystyczny może być ograniczony bądź całkowicie zabroniony. W niektórych prowincjach dla takich form wynajmu prawo może wymagać zatrudnienia profesjonalnego zarządcy.

źródło: GWW

Skontaktuj się z nami i przekaż wszystkie swoje kryteria wyszukiwania nieruchomości. Wyślemy Ci prosty formularz z pytaniami, które określą Twoje oczekiwania w związku z inwestycją. Pomyśl o tym, co jest dla Ciebie ważne pod względem lokalizacji, układu, piętra i liczby potrzebnych sypialni. Na podstawie Twoich odpowiedzi, przygotujemy dla Ciebie ofertę, umówimy wizyty w biurze nieruchomości oraz udzielimy przydatnych porad i rekomendacji.

Sprawdź naszą aktualną ofertę:

Jeśli masz coś na oku, i chcesz abyśmy sprawdzili dla Ciebie tą nieruchomość i nagrali filmik z tego miejsca, sprawdź naszą usługę Property Tour.

Powiedz nam czego szukasz!

Na Teneryfie  także pojawiają się oferty offmarket, których się nie publikuje. Pomożemy znaleźć Ci wymarzoną ofertę inwestycyjną, napisz do nas jakie masz potrzeby i oczekiwania.  Pamiętaj! Rynek nieruchomości na Wyspach Kanaryjskich jest dość dynamiczny. Szczególnie dotyczy to nieruchomości bezpośrednio nadmorskich.

Tak. Mieszkanie można zarezerwować z wcześniejszą wpłatą depozytu.

10% zaliczki z całkowitej wartości mieszkania. Przy czym obie strony podpisują umowę, która obciąża je utratą tej zaliczki jeśli któraś ze stron się wycofa z transakcji. 

Dokumenty tłumaczone są z języków: Niemiecki, Angielski, Holenderski lub Włoski. Jedyny legalny dokument na terenie Teneryfy jest napisany w języku Hiszpańskim. Przy podpisywaniu umowy może być obecny tłumacz.

Oczywiście tak. Pomagamy w znalezieniu i otwarciu konta bankowego, oraz pomagamy przy wyrobieniu numeru NIE. Pomagamy również w uzyskaniu kredytu z bankami, z którymi mamy podpisane umowy. 

Dużo łatwiej jest wyrobienie dokumentu NIE na miejscu. W Polsce musiałoby się to odbyć w najbliższej ambasadzie Hiszpańskiej. Możemy również złożyć dokumentację na wyrobienie nr. NIE w kilka dni. W obecnej chwili klient musi sam wejść na posterunek policji, oczywiście z całą potrzebną do wyrobienia nr. NIE dokumentacją. 

Paszport, Dokument potwierdzający o zapłaceniu podatku, Kopię paszportu, Nr. N.I.E. Adres kontaktowy w Hiszpanii (głównie adres agencji) Konto Bankowe otwarte w Hiszpanii. Tylko z tego konta mogą być wpłacone pieniądze. Certyfikowany czek (płatny). 

Akt własności nie różni się niczym szczególnym od tradycyjnego aktu własności. Dokument jest podpisywany w obecności notariusza. Około miesiąca zajmuje zarejestrowanie wszystkich dokumentów na nowego właściciela. Jedyną różnicą jest podatek 7% na Wyspach Kanaryjskich zamiast 21% na kontynencie.

Wszystkie niezbędne dokumenty są kompletowane (NIE, paszporty, dokumenty sprzedawcy i kupującego). Samo podpisanie aktu notarialnego nie jest skomplikowane. Po podpisaniu następuję jeszcze proces zalegalizowania wszstkiego włącznie z opłatami podatkowymi. Ten proces zajmuje około 1,5 miesiąca i musi być składany przez biuro lub adwokata.

Tak. Hiszpańskie konto bankowe jest niezbędne do zakupu nieruchomości, a następnie z tego konta pobierane są opłaty za media.

Oczywiście. Nic nie jest podpisywane jeśli sytuacja nieruchomości jest niejasna. Wszystko jest zawsze sprawdzane jeśli chodzi o zadłużenia, akty własności lub inne ewentualne obciążenia nałożone na nieruchomość. 

Wszystko zależy od kupującego. Czasami znajdziemy dla kupującego nieruchomość w której się zakocha już w pierwszy dzień oglądania. Inni potrzebują miesięcy, aby podjąć decyzję. Dziennie jesteśmy w stanie zorganizować maksymalnie 5 – 6 wizyt oglądania nieruchomości.

Standardowo około 2 miesięcy. Okres ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura. W tym przypadku jest podpisana umowa, aby chronić obie strony od ewentualnych dodatkowych opłat. 

Tak. Wymaga to jednak sporo dokumentacji z kraju pochodzenia kupującego przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański. Odpowiedź banku w takiej sprawie może zająć nawet do 2 miesięcy

Wysokość podatku od nieruchomości to 6,5%,  który jest opłacany przez kupującego. Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Hiszpan, podatek płaci również sprzedający. Dodatkowo podatek IBI który opłaca kupujący. Kolejny tax opłacany co 6 miesięcy, opłaca kupujący. 

Oczywiście tak. Oferujemy cały zakres usług dotyczących projektowania, remontów, renowacji, umeblowania, etc. 

Niestety nie można płacić gotówką. Depozyt oraz kompletna zapłata za nieruchomość odbywają się poprzez konto bankowe. Notarialnie można użyć czeku który musi być certyfikowany (dodatkowa opłata zależna od banku).

Nie ma takiej potrzeby, aby być na miejscu. Za pozwoleniem klienta, biuro nieruchomości jest w stanie podpisać odpowiednie dokumenty. Dokument może być również podpisany notarialnie w kraju kupującego, następnie przetłumaczony na język hiszpański i przesłany ze specjalnym znaczkiem do Hiszpanii. Zanim zostanie przesłany fizyczny dokument, wysyłana jest kopia do biura nieruchomości poprzez mail aby sprawdzić wcześniej czy wszystko jest prawidłowe.